Siz ticarət şirkətisiniz, yoxsa istehsalçısınız?

2023-06-20

S: Siz ticarət şirkətisiniz, yoxsa istehsalçısınız?


A: Biz istehsalçıyıq.